Nationaal park Drents-Friese Wold

Nationaal park Drents-Friese Wold

Grenzeloos genieten
Wold zonder grenzen met een verrassende variatie aan bos en stuifzand….
Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Het Drents-Friese Wold behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa en is daarom aangewezen als Natura2000 gebied.

Wandelen
In het Drents-Friese Wold is ruim 130 kilometer wandelpad beschikbaar, verdeeld over meer dan 30 gemarkeerde rondwandelingen. Deze wandelingen vindt u ook terug op de wandelkaart van het nationaal park. Deze kaart is te koop bij de bezoekerscentra, TIP-kantoren en diverse recreatiebedrijven. Langs twee natuurpaden staan informatieborden die u meer inzicht geven in de natuur langs de wandelroute. Bij de TIP’s  zijn ook beschreven wandelroutes te koop, onder meer door Berkenheuvel.

Fietsen
Het Drents-Friese Wold kent een fijnmazig netwerk van fietspaden. Fietspaden zijn in 3 categorieën te onderscheiden; verharde paden, half verharde paden en zandpaden voor mountainbikes. De verharde paden van asfalt en beton zijn ongeveer 2 meter breed, de half verharde paden van schelpen of zand-betonmix zijn smaller. Terreinfietsen is alleen toegestaan op onverharde paden die deel uit maken van een route. Er is ca 50 km tracé voor mountainbike routes uitgezet.